Lewensvrae wat Ongemak Meebring

Ongemaklike lewensvrae

Ons almal vra een of ander tyd vrae oor die betekenis van die lewe: “Hoekom is ek hier?” “ Wat is ek veronderstel om met my lewe te doen?” “Daar moet tog ’n groter doel wees as dit wat ek tans beleef?” “Wat kan ek doen om betekenis aan my lewe te verleen?”

Dit mag selfs wees dat jy jou eie identiteit bevraagteken, wonder of jy werklik jou waardes uitleef, of jy jou emosies beter kan hanteer en of jou gedagtes dalk jou grootste vyand is.

Indien jy tans worstel met hierdie tipe vrae en miskien voel dat jy jou energie saam met die vrae in ’n vakuum instort, probeer hierdie wenke. Waak daarteen om nie in ’n spiraal van onbeantwoorde lewensvrae vasgevang te word nie en om eerder vashouplek te kry aan ’n beginpunt in die reis op soek na dieper sin in jou lewe.

Vier Wenke om makliker by die Antwoorde te kom

Jy kan die sin van jou bestaan nie losmaak van jou identiteit nie.

Deur seker te maak dat jy bepaal wie jy is, wat vir jou belangrik is en wat jou gelukkig maak, kan jy die grondslag skep om die diepere vrae makliker te beantwoord. Sou jy jouself sien as ’n “mense-mens” en bevrediging kry deur tyd met ander te spandeer of hulle te help en daardeur jou energie bou, kan ’n beroep waar jy aanmekaar alleen moet werk sonder mensekontak, jou energievlakke sleg benadeel. Vir jou sal die lewe dan waarskynlik net sin maak as jy mensekontak kan inbou in dit waarmee jy jouself elke dag besig hou.

Jou waardes is net so belangrik soos jou identiteit.

Besin oor hierdie waardes. Heg jy waarde aan die aspekte wat jy tans uitleef? Of is jy dalk besig om ander se waardes uit te leef? Wat laat jou goed voel oor jouself en jou gedrag? Sou jy dit byvoorbeeld as jou plig sien om jou ouers se ideale vir jou te verwesenlik, gebaseer op die feit dat dit vir jou verband hou met integriteit en sekuriteit, hoe kan jy die situasie anders benader, sonder om integriteit of sekuriteit prys te gee?

Emosies wat jy as negatief beskou kan jou help indien jy dit eerder sien as wenke op jou lewenspad.

Vra jouself vrae soos: “Wat is onderliggend aan my frustrasie (of angs, of woede).” Dikwels is die emosie ’n aanduiding dat daar iets makeer of dat jy te lank sloer om aandag te gee aan jou aspirasies of omstandighede. Deur die emosies te onderdruk doen jy jouself geen guns nie; emosies is eerder geneig om meer intens te raak op die lang duur.

Gebruik jou gedagtes oor dit waarmee jy nie gelukkig is nie of dit wat jy nie wil hê nie om jou te help om te definieer wat beter sal wees.

As jy iets nie wil hê nie en dit as die skadukant sien, wat is die sonkant daarvan? Elke negatiewe aspek het ‘n positiewe alternatief. Hoe kan jy dan ’n meer positiewe alternatief definieer? Elke ding wat vir jou onaanvaarbaar is moet tog vir jou kan lei na die aanvaarbare alternatief. Voor jy nie bepaal wat jy wil hê nie, kan jy nie beplan hoe om daar te kom nie.

Eksperimenteer met verskillende opsies, al is dit aanvanklik bloot op ‘n denkvlak. Hoe meer idees jy vorendag kan bring ten opsigte van wie jy is en wat jy as waardevol beskou, hoe groter is die kans dat jy kan uitvind wat meer betekenis in jou lewe sal gee. Dit is egter nie die einde van die pad nie. Wanneer jy weet wat jy wil hê kan jy die reis om daar te kom beter beplan. Daar mag dalk nog onverwagte draaie en uitdagings wees, maar hoe meer sin mens in jou lewe sien, hoe meer vasberade word jy om die struikelblokke of uitdagings te oorkom en hoe meer opsies kan jy vind om jou daarmee te help.

Upcoming Events

 Creativity Coaching Workshop Series

At your core you have beauty. At your core rests the voice for guidance, insight and wisdom.  Awakening this voice creates the certainty that you can direct yourself in an uncertain world.

Start date: 22 April 2017

Skype Coaching

You can choose whether you prefer to be coached one to one at my office, or via Skype. Skype offers the opportunity to eliminate unnecessary travel as well as an opportunity to be coached no matter where you stay.

You can make a special arrangement for a half hour Skype pre-coaching discussion, which is risk and cost free. In this way you can determine whether you would be comfortable to work with me and I can get to understand your needs before we embark on a joint journey.

Sign up for our Newsletter

Your Email(*)
Invalid Input

First Name(*)
Invalid Input

Last Name(*)
Invalid Input

Ready to take the next step?

... desiring growth or change requires you to take some action first!
Contact Us

Book a Session