Herontdek 'n Optimistiese Lewensuitkyk

Werp lig op jou lewe

Het jy 'n lewensuitkyk wat gekenmerk word deur die uitgangspunt dat die lewe eintlik maar sinneloos is? Voel jy asof die lewe nie meer betekenis het nie en of jy doelloos ronddobber? Is jou toekomsverwagtinge bleek en voel jy benoud as jy dink aan nog 'n dag, maand or jaar wat voorlê?

Wanneer ons verwag dat die lewe meer betekenis sal kry indien ons eksterne werklikheid verander, is ons oorgelaat aan ons omstandighede en ander mense se grille en giere en die hoop dat die “skikgodinne” ons goedsgunstig sal wees – dikwels ’n ongegronde en onpraktiese verwagting.

Slegs deur verantwoordelikheid te neem vir die stand van jou sake kan jy lewe blaas in verlaas se drome.

’n Positiewe en betekenisvolle lewensuitkyk en toekomsverwagting kan nuut geskep word

Jy hoef nie te aanvaar dat jou lewe vir ewig en altyd rampspoedig sal wees nie. Of jou probleme gekoppel is aan jou identiteit, jou beroep, verhoudings, gedrag of emosies, jy kan stelselmatig meer lig in jou lewe laat skyn.

Dikwels word dié uitkyk nog verder verdonker sou jy neig om op eksterne faktore te fokus wat blyk onoorkomelik te wees – beide dit wat in jou eie situasie ’n rol speel en dit wat jou gedagtewêreld oorheers: die politiek, die ekonomie, inflasie, belasting, die onderwys en so meer.  Dit is moontlik dat jy die gebeure wat goed inhou nie eens meer raaksien nie! As jy nou metafories gesproke, jou kop knik, is dit nie dalk tyd om ’n nuwe perspektief te ontwikkel nie?

So, nou sê jy waarskynlik: "Dis soveel makliker gesê as gedaan. Ek het geen idee waar om te begin nie."

In die soeke na ’n gunstiger toekomsverwagting gee ek vir jou ’n paar praktiese wenke, daarop gerig om ’n meer optimistiese uitkyk te kweek. Hierdie is maar die eerste stap om jouself stukkie vir stukkie te laat uitstyg bo die pessimisme wat dikwels volg op ’n oorweldigende klomp probleme of omstandighede wat jou tot die dood toe verveel, vergal of beproef.

Goeie en slegte nuus!

In hierdie lewe waar mense so dikwels onmiddelike resultate verwag, is daar ’n klein bietjie slegte nuus:

Net soos jy, indien jy sou besluit om aan ’n 10km wedloop deel te neem, eers jou vlak van fiksheid moet opbou voor jy 10km kan hardloop, moet jy ook emosioneel en verstandelik “fiks” word om ’n optimistiese uitkyk te ontwikkel en uit te leef.

Die goeie nuus is egter dat dit heeltemal moontlik is, sou jy bereid wees om aanvanklik ’n paar klein stappies te neem, voordat jy die groter stappe aanpak.

Hierdie artikel verskaf aan jou ’n beginpunt waarop jy verder kan bou, soos jy jou vermoë om veranderinge teweeg te bring stelselmatig verhoog.

Stap 1: Neem vandag nog ’n besluit!

Eerstens moet jy besluit om ’n begin te maak. Nuwe lig kan slegs op die probleem gewerp word deur ’n wilsbesluit gerig op vernuwing of verandering.

Begin deur te besluit om die gedagtes wat slegs negatiewe verwagtinge inhou te skrap en te konsentreer om iets te vind wat goed is in jou eie lewe en in jou wêreld. Doen dit al kan jy aanvanklik net aan een ding op ’n dag dink. Gebruik daardie "slimfoon" waarop jy so trots is om jou elke dag te herinner aan die besluit en om aksie te neem.

Stap 2: Konsentreer aanvanklik op een probleem of situasie.

Instede daarvan om alle probleme gelyk te probeer oplos of om te poog om jou hele lewe op een slag te verander, plaas die klem op ’n hanteerbare aspek. ’n Klein oorwinning lê die grondslag vir groteres om te volg. As jy te veel te vinnig met ’n gulsige hap aandurf, word jy sommer gou oorweldig deur die omvang van die taak.

As voorbeeld, het jy dalk ’n oorweldigende behoefte aan rus en vrede, maar kan nie jou weg oopsien om die tyd of die geld af te staan om met vakansie te gaan nie? Wat verhoed jou om ’n kort tydjie hieraan te wy? Jy kan dalk vir ’n naweek wegkom; of dalk is daar ’n kwartuur of 'n halfuur per dag beskikbaar om alleen te gaan stap of in jou tuin te vertoef, asem te skep en die alledaagse kwellings en verantwoordelikhede uit jou gedagtewêreld te weer.

Dink aan dit wat jy eerder sou wou hê as dit wat op die oomblik werklikheid is en vind ’n manier om ’n klein veranderinkie te maak.

As jy nie onmiddelik aan iets kan dink nie, sê vir jouself voor jy gaan slaap: Terwyl ek slaap verwag ek om ’n antwoord te kry op hierdie vraag. Wees maar geduldig, dit kan dalk ’n rukkie neem, maar ’n idee sal wel verskyn.

Stap 3: Wend wilskrag aan om op te hou tob oor die verlede.

As jy sou vind dat jou gedagtes voortdurend besig is met die verlede, vereis dit ’n verdere wilsbesluit. Die verlede lê agter jou en is nie noodwendig ’n barometer vir die hede en die toekoms nie, behalwe as jy daarin vasgevang is.

Besin oor wat jou in die verlede vasgevang hou. As dit soveel beter as die hede is, wat presies was beter? Kan jy dit wat goed was vasvat in ’n idee wat kan dien as ’n nuwe uitkyk op die toekoms?

Of as die verlede pynlik was, watter voordeel hou dit in om dit oor en oor te herbeleef? Elke keer wat jy aan die vergange situasie of voorval dink, sê vir jouself: dit was toe, nou is dit ’n nuwe dag wat nuwe gedagtes verdien.

Hou op om jouself te kasty, konflik diep binne-in jou aan te wakker, te kreun en te kerm oor dit wat kon wees: Laat vaar die "As ek maar net ..." (anders besluit het; jou studies voltooi het; met iemand anders getrou het; 'n ander werk gehad het; ensomeer). Hierdie versugting hou jou vasgeknel in die verlede, sonder oplossings vir die hede.

Mens kan beheer neem oor jou gedagtes deur nuwe frases te skep en dit gereeld te herhaal; net soos negatiewe gedagtes is optimistiese gedagtes ook gewoontevormend. Dit beteken nie dat jy nie op die uitkyk moet wees vir daardie nuwe loopbaangeleentheid (of enige ander opsie) wat jou beter pas nie!

Stap 4: Let ’n bietjie op jou taalgebruik.

Nee, ek verwys nie na gekleurde taal nie! Eerder, hoe jy jouself uitdruk.

Gebruik jy merendeels die uitdrukking “ek moet” eerder as “ek wil”. Of "ek kan nie" eerder as "ek gaan probeer". Ons plaas onsself onder onnodige druk met woorde wat ons vryheid en keuses beperk. Wanneer jy iets moet doen, selfs as jy genot daaruit kry, kan jy weerstand daarteen opbou. Deur bloot jou uitdrukkings aan te pas, kan jy voel jy volg jou eie kop en meer entoesiasme ontwikkel.

Hierdie is ’n klompie goed wat dalk onbenullig kan lyk, maar dit kan aan jou ’n gevoel van beheer gee. Magteloosheid lei tot ’n donker lewensuitkyk en belemmer jou toekomsverwagtinge. Om jou eie gedagtes baas te raak is een van die kragtigste maniere om weer beheer oor jou lewe uit te oefen. Die eerste stappe is dikwels die moeilikste, maar het net so dikwels die grootste positiewe uitwerking en maak die volgende stappe soveel makliker.

 

Upcoming Events

 Creativity Coaching Workshop Series

At your core you have beauty. At your core rests the voice for guidance, insight and wisdom.  Awakening this voice creates the certainty that you can direct yourself in an uncertain world.

Start date: 22 April 2017

Skype Coaching

You can choose whether you prefer to be coached one to one at my office, or via Skype. Skype offers the opportunity to eliminate unnecessary travel as well as an opportunity to be coached no matter where you stay.

You can make a special arrangement for a half hour Skype pre-coaching discussion, which is risk and cost free. In this way you can determine whether you would be comfortable to work with me and I can get to understand your needs before we embark on a joint journey.

Sign up for our Newsletter

Your Email(*)
Invalid Input

First Name(*)
Invalid Input

Last Name(*)
Invalid Input

Ready to take the next step?

... desiring growth or change requires you to take some action first!
Contact Us

Book a Session