Skep 'n nuwe Denkwyse wat Hartgegrond is

Geniet klein goedjies soos 'n blom

Geluk is iets wat ons almal nastreef maar wat dikwels onbereikbaar blyk te wees. Jy mag dalk vra – hoekom ontwyk dit my? Die belangrikste ding wat jy kan doen is om jou gedagtewêreld en gedagtepatrone te verander. Jou geestesinstelling of houding is een van die belangrikste faktore in die soeke na geluk.

Dit mag dalk vreemd lyk dat ek bloot die woord geluk hier gebruik, instede van lewensbetekenis, doelstellings, ideale, waardes, verhoudings of motivering.

Ons kompliseer dinge baie dikwels deur ’n magdom konsepte saam te gooi en die lewe vir onsself moeiliker te maak. As geluk die verlangde resultaat is, is dit dan nie moontlik dat jy eers seker moet maak dat jy die gemoedstoestand beleef wat die geluk teweegbring nie?

En dit maak werklik nie saak wat dit is wat jou gelukkig sal maak nie. Solank jou denkwyse en gepaardgaande emosies dit moontlik maak om die omstandighede te skep wat geluk bring.

Ek en jy kan geluk totaal verskillend definieer. Moontlik worstel jy met vrae oor die betekenis van die lewe, wie jy is, hoe jy ’n spesiale persoon kan ontmoet en ’n gelukkige verhouding kan hê, wat die regte beroep vir jou is, waar jy ’n beter werk kan kry, hoe jy jou gesondheidsprobleme kan oplos of ’n menigte ander kwessies. Maar eerstens moet jy onthou dat jou gedagtes en die emosies wat deur jou gedagtes geskep word sal bepaal watter tipe antwoorde jy op hierdie vrae sal vind.

Om te Reik na Geluk

Om aanhoudend vir jouself te sê “Ek sal gelukkig wees wanneer ...”, is die kanse om dit ooit te vind skraal.

As daar iets is wat vir my waardevol is, is dit om my dag te begin met die woorde: “Vandag is vir my bedoel om gelukkig te wees.”

Hierdie woorde is die basis vir alles wat volg. Hierdeur kan ek dink oor die goed wat ek graag wil doen en wat vir my bevrediging sal bring. Sê nou maar ek moet iets doen waarvan ek niks hou nie, stel dit my in staat om die situasie te herformuleer en myself te vra wat ek uiteindelik daardeur sal baat, sou ek dit doen en dan ook, dit behoorlik doen.

Leer jouself om anders te dink

Herhalende negatiewe gedagtes verdwyn nie sommer nie, dit vorm ’n patroon waarvan jy later nie eens meer bewus is nie. Gedagtes soos “Ek is so ongelukkig” of “Ek haat my werk” of “Ek wil eerder net die komberse oor my kop trek en nooit weer die wêreld in die oë kyk nie” is gewoontevormend. En jy kan jou maar regmaak om dit waarvoor jy bang is te beleef.

Jy moet eers leer hoe om anders te dink, voor jy die resultate en omstandighede kan kry wat jy wil hê.

Jy is tog nie geïsoleerd van jou omgewing nie. Jy kan nie net ’n toeskouer wees nie. En selfs as jy poog om jouself eenkant te hou, neem jy tog op ’n manier deel. Jy skep die situasie waar ander jou as buitestaander sien en so behandel en jou ongelukkigheid verder laat toeneem. Dit is nog steeds deelname, alhoewel nie op ’n manier wat sinvol vir jou is nie. So skep jou gedagtes die donker wêreld waarin jy jou bevind.

Donker gedagtes wat gedurig in jou kop ronddraai lei na gevoelens van wanhoop, radeloosheid, vrees en neerslagtigheid, veral as jy begin glo dat jy niks daaraan kan doen nie. Dikwels maal hierdie gedagtes om en om in jou kop, sodat jy later amper nie meer bewustelik aandag daaraan gee nie en voel dat dit maar die manier is waarop jou kop werk en jy geen beheer daaroor het nie.

Dit is wel moontlik om hierdie maalkolk stop te sit. Uit ondervinding weet ek dat mens nuwe gedagtepatrone kan skep om hierdie negatiewe kringloop uit te wis. Dit vereis wel dat jy bewustelik aandag hieraan moet gee, maar nuwe gedagtes bring nuwe hoop en kan jou lewe soos ’n handomkeer verander.

Praktiese Wenke

Hoe neem mens bewustelik beheer oor jou eie gedagtes en hoe kweek jy ’n positiewe instelling?

  • Wanneer jy jouself binne die ou patroon betrap, is dit belangrik om hierdie gedagtes dadelik te stop en te vervang met meer positiewe selfgesprekke. Onthou, jy hoef nie die slagoffer van jou verlede of jou omstandighede te wees nie.
  • Gryp die kans aan om dinge en take wat jy voorheen beskryf het as irriterend of haatlik met oorgawe aan te pak, sodat die klein jakkalsies nie jou wingerd verniel nie. Dink aan die uiteindelike voordeel wanneer jy dit suksesvol sou afhandel en hou dit in die oog. Met so houding word dit makliker om die sogenaamde hindernisse uit jou pad te kry.
  • Vergeet om te wonder oor wat ander mense sal sê of dink. Hierdie gedagtes kan vrees in jou aanwakker en jou verhoed om jou talente te ontwikkel. Maak ’n lysie van jou talente en positiewe karaktertrekke en plak dit op jou badkamerspieël of daar waar jy dit dikwels sal raaksien. Wanneer jy in jouself en jou goeie eienskappe glo sal jy onmiddellik beter voel.
  • Maak tyd om elke dag een klein dingetjie te vind wat vir jou genot en geluk bring. En maak seker dat jy die emosies wat opgewek word vertroetel. Dit neem net ’n paar sekondes om te voel hoe ’n stuk musiek, ’n blom of ’n glimlag jou hartsnare raak.

Wanneer ons die kleinste en onbenulligste takies omskep in meesterstukke kweek jy gewoontes wat jou sal help om groter meesterstukke die lig te laat sien. Verander jou gedagtewêreld in ’n meesterstuk en jy sal aangenaam verras word deur dit wat volg.

Upcoming Events

 Creativity Coaching Workshop Series

At your core you have beauty. At your core rests the voice for guidance, insight and wisdom.  Awakening this voice creates the certainty that you can direct yourself in an uncertain world.

Start date: 22 April 2017

Skype Coaching

You can choose whether you prefer to be coached one to one at my office, or via Skype. Skype offers the opportunity to eliminate unnecessary travel as well as an opportunity to be coached no matter where you stay.

You can make a special arrangement for a half hour Skype pre-coaching discussion, which is risk and cost free. In this way you can determine whether you would be comfortable to work with me and I can get to understand your needs before we embark on a joint journey.

Sign up for our Newsletter

Your Email(*)
Invalid Input

First Name(*)
Invalid Input

Last Name(*)
Invalid Input

Ready to take the next step?

... desiring growth or change requires you to take some action first!
Contact Us

Book a Session